Een individueel entertainment systeem installeren: nieuwe auto of aftermarket?

Investeren in een Individueel Entertainment Systeem voor een bus is een beslissing die afhankelijk is van het soort transportdienst dat geleverd wordt  (lijndienst / speciale reizen), de af te leggen afstand, leeftijd van het voertuig en natuurlijk spelen ook de factoren die met de investering zelf te maken een rol, zoals de kosten, exploitatiekosten en de opbrengesten.

 

In príncipe zal iedereen geneigd zijn een dergelijke investering bij een nieuw voertuig te doen, om zo de periode van de opbrengsten van de investering te maximaliseren. Daarnaast  is in sommige gevallen het resultaat van de afwerking beter omdat de verwerking van de (stroom-)kabels tijdens de fabricage van de karosserie plaatsvinden.

Wanneer is een Aftermarket-installatie aan te bevelen?

Er zijn gevallen waarin de Aftermarket-installatie aan te bevelen of noodzakelijk is:

  • Aanbevolen: als eerste installatie die ons in staat stelt het concept te evalueren en te definiëren wat er in een later stadium in nieuwe voertuigen wordt geïnstalleerd.
  • Noodzakelijk: wanneer we een voertuig importeren, waarbij het verzenden van het material naar het land van herkomst (Turkije, Duitsland, Nederland, België…) de operatie zou vertragen zonder dat de fabrieksinstallatie echt een toegevoegde waarde heeft.

 

Logischerwijs vindt de installatie plaats  in een bus die relatief jong is (minder dan 2 jaar is een goede beslissing) en die nog minimaal 3-4 jaar in het wagenpark blijft, zodat een goede commerciele exploitatie mogelijk is.

 Aanbevelingen voor de installatie voor een IES

De Aftermarket-installatie, gerealiseerd door een ervaren Technische Dienst, biedt een kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met een fabrieksinstallatie. Hierbij is het noodzakelijk dat de brackets voor de schermen in de rugleuningen van de stoelen passend zijn wat betreft design en betrouwbaarheid en tevens aan de juiste Europese normen voldoen. Van belang is tevens dat de ervaring van het installatieteam garandeert dat  de (stroom-)kabels op de meest geschikte plaats gelegd worden, op een goede manier en in een dusdanig tijdsbestek dat de levertijd van de wagen niet beïnvloedt wordt. Twee of drie dagen voor de installatie en opstart is een redelijk tijdsbestek voor dit soort installaties.

 

 

Concluderend kan gezegd worden, dat de installatie van een Individueel Entertainment Systeem zowel voor nieuwe wagens als voor de Aftermarket gedaan kan worden, al naar gelang het het beste uitkomt voor de busonderneming. Wat zeker is, is dat het niet tot de beschikking hebben van een nieuw voertuig geen belemmering hoeft te zijn voor het installeren van een persoonlijk Entertainment Systeem aan boord, maar soms juist een goede kans kan zijn om d