Hoe breiken we een goed ontvangst van satelliet-televisie in de bus?

Met welke aspecten moeten we rekening houden om een goede ontvangst te realiseren van de satelliettelevisie in de bus? Er zijn drie factoren die van fundamenteel belang zijn voor een goede ontvangst tijdens de reis: de grootte van de geïnstalleerde antenne, het dekkingsbereik van de satelliet en de condities van de ruta. In deze post analiseren we deze drie variabelen.

 Is de grootte van de satelliet-antenne belangrijk?

Het is belangrijk. De grootte van de antenne die noodzakelijk is voor de ontvangst van de satelliet op een busroute hangt af van de de sterkte van het signaal dat de aarde bereikt (Pire), dat uirgedrukt wordt in dBW, en de richting hiervan: hoe groter de diameter van de antenne, des te beter de ontvangst.

Vaak is het dus beter een grotere antenne te installeren dan aanbevolen door de fabrikant, zodat we geen ontvangstproblemen hebben bij slecht weer. Enkele zenders adviseren het gebruik van kleine antennes voor de ontvangst van hun signalen, vooral in het geval van sterke satellieten die digitale kanalen uitzenden (een diameter van 50 cm voor de ontvangst van een satelliet met een Pire van 50 dBW), maar zelfs dan is het beter een antenne te kiezen die een paar centimeter groter is.

Het is belangrijk te bedenken dat een slechte ontvangst die veroorzaakt wordt door een te kleine antenne niet verholpen kan worden.

 Dekkingsgebied satellieten

Het tweede aspect waarmee rekening gehouden moet worden o meen goede ontvangst van het satelliet-signaal te krijgen in een bus is het dekkingsgebied van de gekozen satelliet (“footprint” in het Engels). Deze footprints maken het mogelijk de technische eigenschappen van uitgezonden signalen te identificeren, dat wil zeggen, de gebiedsgrenzen van de signalen en de vermindering van de sterkte hiervan.

 

Om het identificeren van de zendsterkte van de satellietten te vergemakkelijken, veranderen sommige satellieten de richting van hun signalen, met als gevolg dat deze kaarten slechs een indicatie van de werkelijkheid zijn. Daarom is het noodzakelijk om van elke satelliet het dekkingsgebied te analiseren en  vast te stellen welke technische eigenschappen nodig zijn om het de signaalsterkte in het gebied waar we reizen te ontvangen.

 

We zullen de footprints van de 4 belangrijkste satellieten in Europa bespreken en analiseren welk type antenne we hiervoor nodig hebben:

 

ASTRA 1 at 19.2 E

ASTRA 1 at 19.2 E. Hier wird eine Antenne mit einer Signalempfangskapazität von 51 dBW benötigt
We zien dat hier een antenne nodig is met een ontvangstcapaciteit van een signaal van 51 dBW.

ASTRA 2 at 28.2 E

ASTRA 2 at 28.2 E. In diesem Fall benötigen wir eine Antenne mit einer Signalempfangskapazität von 52 dBW
In dit geval hebben we een antenne nodig met een ontvangscapaciteit van een signaal van 52 dBW.

HOTBIRD 13 B

 

HOTBIRD 13 B. Hier wird eine Antenne mit einer Signalempfangskapazität von 51 dBW
In dit geval benodigen we een antenne mete en ontvangstcapaciteit van 51 dBW.

HISPASAT 1C at 30.0 W

 

HISPASAT 1C at 30.0 W. Es wird eine Antenne mit einer Signalempfangskapazität von 52 dBW benötigt.
In dit geval benodigen we een antenne om een signaal te ontvangen van 52 dBW.

 

Route-omstandigheden van de bus

 Het is in sommige gevallen interessant om te gekozen route te analiseren die de bus gaat reizen om een goede ontvangst van het satellietsignaal te garanderen, omdat naast de meteorologische condities (bij bewolkte dagen vermindert de intensiteit van het signaal) ook het reliëf van het landschap (ook wel orografie genoemd) een grote onvloed heeft op het signaal. Smalle wegen met veel bomen, routes door valleien en routes door de bergen veroorzaken soms problemen voor de ontvangst van het satelliet-signaal.

Als we rekening houden met al deze drie aspecten kunnen we een goede ontvangst van het satellietsignaal realiseren onderweg en onze passagiers zullen kunnen genieten van live-tv op het traject..