LICENTIE VOOR DE VERTONING VAN AUDIOVISUELE CONTENT IN DE BUS: WELKE HEB IK NODIG?

De licenties voor vertoning van audiovisuele contents met een Individueel Entertainment Systeem in een bus is één van de tema´s die de meeste vragen oproept. Wat voor sort licentie heb ik nodig om films te vertonen? En voor andere contents zoals televisie, muziek, etc.? Dit zijn enkele van de vragen waar we antwoord op zullen geven.

Alle audiovisuele contents die publiekelijk vertoond worden,  moeten verplicht onderworpen worden aan een eerdere autorisatie die wordt verkregen door de betreffende licentie voor vertoning van audiovisuele contents. Maar het betreft hier niet één licentie die geldt voor alle soorten contents, deze is afhankelijk van het soort uitzending. We maken onderscheid tussen films en andere uitzendingen, zoals die van Live-Televisie, muziek, etc. ..

 Licentie voor uitzending van films

De uitzending van filmswordt gedekt door de licentie van het bedrijf MLPC.  Deze kan direkt bij MPLC of andere distributeur verkregen worden, maar het eenvoudigste en snelste is om deze aan te vragen via de leverancier van het Individuele Entertainment Systeem aan boord. Dit bespaart de busondernemer tijd en handelingen, zodat hij zich kan concentreren op het runnen van zijn bedrijf zonder zich bezig te moeten houden met papieren en formulieren.

De jaarlijkse betaling van dit soort licentie geeft het recht tot ongelimiteerde uitzending van de titels die ze vertegenwoordigen, wat de grote meerderheid is van van de films die op de markt komen, inclusief de produkties van de grote amerikaanse producers.

 Uitzending van andere audiovisuele contents

 De uitzending van andere soorten content zoals live-televisie, muziek, etc. Is gelieerd aan andere licenties, die in dit geval de busondernemer wél rechtstreeks moet aanvragen bij de bedrijven die hiervan de rechten van intellectueel eigendom beheren.

Meestal zijn het licenties mete en eenmalige betaling die gelden voor de gehele levensduur van de bus, in tegenstelling tot de licenties voor de uitzending van films, die zoals we net gezien hebben, jaarlijks verlengd worden.