SATELLIET ANTENNE, DE BESTE MANIER OM TELEVISIE TE ONTVANGEN ZONDER ONDERBREKINGEN

Zoals we in vorige posts geanaliseerd hebben, gaat de ontvangst van Live-TV in bussen gepaard met een aantal uitdagingen op technologisch gebied, die een nader onderzoek vereisen van de verschillende mogelijkheden die we op de markt aantreffen.

Laten we bedenken dat de ontvangst van satelliet-TV op vaste plekken zoals huizen, campings, caravans enz. geen enkele moeilijkheid met zich mee brengt, voornamelijk om twee redenen:

  • Perfecte orientatie van de antenne naar de gekozen satelliet
  • Mogelijkheid om schotels met verschillende diameters te gebruilken, afhankelijk van  de kracht van het satellietsignaal dat ontvangen wordt.

 

Het moge duidelijk zijn dat we bij een voertuig in beweging een dubbel probleem hebben. Ten eerste is er een systeem nodig dat constant het gekozen signaal van de ekoen satelliet volgt om de diverse TV-kanalen te kunnen ontvangen, hetgeen moeilijk is met vaste systemen.

Aan de andere kant, door wetgeving met betrekking tot de installatie van dit soort systemen in bussen, moet altijd rekening worden gehouden met de dimensies en configuraties hiervan. Om een voorbeeld te noemen, we kunnen geen systeem installeren dat de hoogte van de bus meer dan vier meter maakt. 

Satellietantenne met autotracking-systeem

Dit gezegd hebbende, is de beste oplossing voor het ontvangen van Live-TV vía satellite in bussen naar onze mening het installeren van een satellite-schotel dat voorzien is van een auto-tracking systeem om op elk moment het signal van de satellite te kunnen ontvangen.

 

Nu duidelijk is geworden dat de beste optie om Live-TV te kunnen ontvangen, het installeren van een satelliet-antenne betekent, zullen we hieronder twee belangrijke eigenschappen analiseren van de antennes die op de markt zijn, om zo te kunnen bepalen welke het beste aan onze behoeften voldoet:

  • PRIJS: houdt er rekening mee dat de platte antennes (phased-array) normaalgesproken een hogere prijs hebben als we ze vergelijken met de antennes mete en conventioneel perfil.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN: hebben betrekking op dimensies en sterkte van ontvangen signaal. Zoals we al zeiden zijn er bepaalde bussen die vanwege hun dimensies geen conventionele antennes kunnen installeren omdat ze anders hoger zouden zijn dan vier meter. Aan de andere kant zijn er satellieten die antennes benodigen met een hele grote diameter om gezien te kunnen worden, waardoor deze deze antennes