Systemen en signalen integreren

In deze post gaan we de stap zetten naar een WiFi-systeem als communicatiecentrum van de bus, door de capaciteiten te bespreken die het genoemde systeem kan bieden naast  het “normale” dataverkeer naar de apparaten van passagiers.

Zoals we weten bevinden zich in de bus een groot aantal systemen waarvan de meeste een dataverbinding nodig hebben, maar tegelijkertijd beschikken deze apparaten over interfaces die het andere apparaten mogelijk maken om informatie over het functioneren te verkrijgen, met als doel om deze informatie te integreren in applicaties van derden.

In dit geval bestaan er WiFi-systemen met de technische eigenschappen om zich via hardware met andere apparaten aan boord te verbinden, zodat deze informatie verkrijgen en die gebruiken.

Een duidelijk voorbeeld is de integratie van de systemen voor het opnemen van video (DVR´s) die met geavanceerde Wifi-systemen verbonden zijn, zodat de busondernemer via de de beheerapplicatie van het Wifi-systeem de status van de video-systemen kan controleren. Op deze manier is het niet nodig om terplekke de DVR´s te controleren om er zeker van te zijn dat deze functioneren. Dit is ook toe te passen op andere systemen, zoals die van satelliet-antennes voor televisie, die in dit geval de WiFi-router kunnen informeren over de status waarin ze zich bevinden en zodat we op elk moment geïnformeerd zijn over het al da niet goed functioneren van de geneomde antennes, zonder dat we hiervoor het kantoor te hoeven verlaten.

Ook het omgekeerde is mogelijk: ons WiFi-systeem kan informatie verschaffen over zichzelf aan andere systemen. Hiervoor moet ons Wifi-systeem over een aantal eigenschappen beschikken die deze communicatie mogelijk maken, die bovendien op meerdere manieren moet kunnen plaatsvinden om compatibel te zijn. Een bekend voorbeeld is het gebruiken van de GPS-positie die door de router verkregen wordt om naar externe applocaties te versturen. Een ander, meer technisch voorbeeld, is het kunnen doorsturen van dataverkeer in de router naar het ene softwareplatform of naar het andere, afhankelijk van het soort service dat gevraagd wordt.

Concluderend:

Een geavanceerde WiFi-oplossing is in staat om zowel signalen van derden te integreren als ook toe te staan dat de eigen signalen worden geïntegreerd in diensten van derden.

Om dit te bereiken moet de hardware geavanceerd zijn en gecombineerd worden met een nog meer geavanceerde software die in staat is om de genoemde datastromen te vewezenlijken.