Wifi van goede kwaliteit in de bus Hoe doe ik dat?

Mobiele communicatie, in het bijzonder de internetverbinding, wordt steeds belangrijker. De mensen eisen meer en betere dienstverlening op het gebied van communicatie en data. Er zijn voorbeelden die duidelijk aantonen dat een goede internetverbinding kan leiden tot een toename van het aantal passagiers en een grotere klantenloyaliteit.

De eersten die dit type diensten aan hun klanten aanboden waren de hotels, door hun klanten een draadloze internetverbinding aan te bieden. Niet veel later kwam daar de industrie bij, vervolgens andere bedrijven zoals restaurants of café´s en daarna werd het in complete steden aangeboden door lokale overheden. Ongetwijfeld gaat het hier om een sterke tendens naar een permanente internetverbinding die door ons allen wordt gevraagd.

Premium wifi for passengers

Deze nieuwe dienst heeft pas later in de bussector zij intrede gedaan. En hoewel deze zich in Europa nog in een beginstadium bevindt, laten de cijfers duidelijk de tendens zien dat busondernemingen steeds meer internet aan boord aanbieden. Vandaag de dag kunnen we stellen dat internet aan boord van bussen en treinen een realiteit is en een algemeen verschijnsel in sommige landen waar connectiviteit en mobiliteit van de passagiers de norm is en geen uitzondering die als „luxe“ wordt beschouwd.

Hoe de investering terugverdienen?

De eerste gedachte die opkomt bij een busondernemer wanneer hij overweegt of hij deze dienst aan gaat bieden, is of hij de investering terug kan verdienen.

De invalshoek moet hier innovatief zijn en niet traditioneel, want normaalgesproken kan geen supplement gevraagd worden voor het aanwezig zijn van gratis internet. Maar hoe kan de investering terugverdiend worden? Het antwoord is eenvoudig, het gaat hier om een additionele dienst met een hoge toegevoegde waarde die de busonderneming in staat stelt concurerender te zijn in zijn offerte, door zich te onderscheiden van zijn concurrenten die bij vergelijkbare prijzen deze dienst, waar steeds meer vraag naar is, NIET aanbieden.

Het resultaat is dat de busonderneming meer kansen heeft een transactie succesvol af te sluiten en dáár is waar terugverdiend wordt en niet in extra inkomsten die een betaling voor de wifi-service zou betekenen.

Waarom Wifi aanbieden in de bus?

Er zijn diverse factoren of soorten transportdiensten die het waardeoordeel van de passagiers beslissend beïnvloeden:

* Aangezien het gaat om een bewegende omgeving, zijn hun mobiele aparaten ontvankelijk voor een slechte signaalontvangst, waardoor een goed wifi-systeem hun surfervaring al verbeteren.

* Buitenlandse passagiers schakelen normaalgesproeken hun data uit om hoge roamingkosten te voorkomen. In dit geval is een wifi service nóg belangrijker, omdat we op deze manier onze passagiers de mogelijkheid bieden in contact te blijven via hun sociale netwerken, email, etc.

* Als er gereisd wordt naar meerdere landen, zal de passagier normaalgesproken zijn dataverkeer uit moeten schakelen om hoge roamingkosten te voorkomen zoals eerder beschreven. Vandaag de dag bestaan er multicountry oplossingen die de busondernemer in staat stelt internet aan zijn passagiers aan te bieden zonder roamingkosten. In dit geval is de wifi service nóg belangrijker omdat het om een belangrijke behoefte gaat.

* Diensten bij conventies, congressen en universiteiten, waar de reizigers grote internetconsumenten zijn en dus wifiservice nodig hebben.

Wat is een wifi-systeem?

Dit gezegd hebbende, wat is nu eigenlijk een wifi-systeem? In essentie gaat het om een router met een verbinding van mobiele data, dat wil zeggen, in de router bevindt zich een SIM kaart van een telefoonprovider met een datacontract. Maar als we deze redenering en definitie volgen zouden we als voorbeeld ook een bus kunnen nemen, waarvan de definitie in principe een chassis en carrosserie zou zijn. We weten echter allemaal dat dit een breed begrip is met een groot aantal belangrijke varianten.

Belangrijke factoren voor een juiste wifi keuze voor de bus

* Wat voor soort transportdienst bied ik aan? Zijn het meerdaagse reizen? Kom ik door meerdere landen? Of zijn het lijndiensten met gesubsidieerde kaarten? Hier bestaan een aantal varianten waar we rekening mee moeten houden, omdat ze van doorslaggevend belang zijn bij het kiezen tussen de verschillende oplossingen.

* Heb ik hoge snelheid nodig vanwege het profiel van mijn klanten? Miscchien moeten we een 4G oplossing overwegen.

* Wil ik graag mijn wifi-systeem kunnen controleren, dat wil zeggen, in hoeverre het gebruikt wordt en hoe? Dit is van belang voor transportbedrijven waar een goed ontwikkelde Kwaliteitsafdeling is of voor bedrijven zonder een dergelijke afdeling, maar waar wél een bedrijfscultuur heerst die gericht is op de kwaliteit van de diensten.

* Wordt het systeem geïmplementeerd in een groot wagenpark? Als dit het geval is hebben we een gecentraliseerde oplossing nodig om het beheer te vergemakkelijken.

Het is duidelijk dat de keuze van een wifi-systeem niet iets onbelangrijks is en dat er rekening moet worden gehouden met diverse aspecten om de

juiste keuze te maken en in de toekomst geen spijt te hebben van de gemaakte keuze. Vaak zien we dat deze aspecten pas achteraf worden geanaliseerd en in veel gevallen, wanneer de keuze verkeerd is genomen, betekent dit dat er een extra investering nodig is om een wifi oplossing te krijgen die past bij de kenmerken van de transportonderneming.

In volgende berichten zullen we meer te weten komen over wifi systemen en worden de aspecten, waarmee we rekening moeten houden op het moment dat beslist moet worden welk systeem het beste past bij onze behoeften, in detail besproken.