Het succes meten van mijn WiFi systeem in de bus

Het meten van het succes bij de passagiers van ons wifi aanbod in de bus is in veel gevallen niet gemakkelijk, omdat de meeste wifi-systemen die op de markt zijn niet over meetinstrumenten beschikken die het mogelijk maken indicatoren van het gebruik en rendement te hebben.

Waarom is het interessant om het succes van ons wifi-systeem in de bus te meten? Het antwoord is eenvoudig: het gaat om een service die de onderneming geld kost en daarom is het belangrijk om enerzijds te weten of de uitgave gerechtvaardigd is en anderzijds of we dát service-niveau bieden dat de passagier vraagt.

De gebruiker kennen om het success te meten

Voor een laag gebruik door de passagiers van een wifi-systeem in de bus zijn er twee duidelijke verklaringen:

  • Het systeem functionert niet correct, met als gevolg dat de passagiers er niet het gewenste gebruik van maken, door bijvoorbeeld gebreken en onderbrekingen in de verbinding.
  • Hoewel het system functioneert is de route of het profiel van de passagier géén consument van deze dienst.

Hieruit blijkt dat het belangrijk is precies de gebruikers van ons wifi-systeemte kennen en zodoende de rechtvaardiging van de investering.

Duur van de sessies

Een andere belangrijke factor, naast het aantal passagiers dat zich verbindt, om het succes van ons wifi-systeem aan boord te meten, is de lengte van de sessies, dat wil zeggen, de tijd die de passagier verbonden is met het internet via onze service.

Er kunnen veel nieuwe gebruikers verbonden zijn, maar als de sessies kort van duur zijn in vergelijking met de lengte van het traject, kunnen we vasstellen dat we ergens falen. Bijvoorbeeld: als er trajecten van een uur zijn en een groot porcentage van de sessies duurt minder dan 20 minuten, dan is dit ongetwijfeld een slecht gegeven voor een positieve waardering van ons wifi-systeem in de bus. Daarom is het belangrijk de lengte van de sessies van onze passagiers te kunnen meten en analiseren, in samenhang met de lengte van het traject.

 Herhaling van de gebruikers

Deze indicator is heel nuttig. Te beschikken over het gegeven hoeveel van onze reizigers zich méér dan eens verbinden aan ons systeem en vooral, hoeveel keer ze herhalen, is ongetwijfeld een indicator die ons kan helpen om met méér exactheid de positieve waardering van de passagier te meten. We zeggen “kan helpen”, want als de transportdienst die het voertuig levert normaalgesproken niet dezelfde passagiers vervoert, heeft deze indicator geen nut voor ons.

De investering terugverdienen

Concluderend: we hebben kunnen zien dat het meten van het succes van de wifi-systemen in de bus heel waardevol is, aangezien de busondernemers grote investeringen doen in apparatuur en maanderlijkse service om wifi aan boord aan te kunnnen bieden, en deze terugverdiend moeten worden. Dit betekent ten eerste dat we ervoor moeten zorgen dat de passagiers er zoveel mogelijk en naar tevredenhied gebruik van maken en ten tweede dat we gebruik maken van deze grote hoeveelheid gebruikers die on-line zijn in onze wifi-netwerken.