Verschillen tussen een beheersbaar en niet-beheersbaar Wifi-systeem

In de vorige post van het blog spraken we over hoe belangrijk het is dat de wifi-oplossingen specifiek voor het gebruik in bussen geschikt zijn. Zoals we zagen worden deze specifieke eigenschappen bepaald door twee factoren, de hardware en de software. In deze nieuwe post concentreren we ons op de software.

Een belangrijke factor, aangezien hiervan het concept “beheersbaar system” afhangt, waar het in dit artikel over gaat.

 Wat is een beheersbaar Wifi-systeem?

Een beheersbaar Wifi-systeem kunnen we definiëren als een een systeem dat de eigenaar in staat stelt belangijke aspecten van deze dienst te controleren en te reguleren. Een niet-beheersbaar Wifi-systeem is het tegenovergestelde, een systeem waarbij het niet mogelijk is de exploitatie en het gebruik van de dienst te controleren.

Maar, wat betekent het controleren van belangrijke factoren van de Wifi-service? Het gaat hier simpelweg om te controleren wat de gebruikers doen, hoe ze het doen en wanneer ze het doen, alles onder de paraplu van  de acceptatie op voorhand van de legale voorwaarden van gebruik door de passagiers.

 Wat kunnen we controleren mete en beheersbaar Wifi-systeem?

6. MoovManage3

De eigenschappen van geavanceerde Wif-systemen in de bus maken het ons mogelijk de volgende belangrijke punten  van de Wifi-service op een efficiente manier te managen en op deze manier ongewenste situaties te voorkomen:

-We voorkomen ongelijkheid in de bandbreedte, omdat we een bepaalde bandbreedte per passagier kunnen toewijzen. Op deze manier vermijden we dat er passagiers zijn die de hele bandbreedte gebruiken (door bijvoorbeeld video´s in HD te bekijken, grote hoeveelheden te downloaden…). Dit is een kritiek punt, omdat  dit de voornaamste reden is van ontevredenheid van de passagiers over de de WiFi-service aan boord.

– We voorkomen dat ons WiFi-netwerk verandert in een gratis buffet van data, dankzij de mogelijkheid om het globale datavolume te beperken dat downgeload wordt én upgeload wordt per sessie en per gebruiker. Hierdoor verbruiken we maandelijks minder data van ons datacontract.

– We voorkomen de toegang tot ongepaste websites zoals bijvoorbeeld sites voor volwassenen, speciale downloadsites of andere sites die niet in het openbaar in een bus gebruikt hoort te worden.

 Een nieuwe manier van communicatie met de passagiers

Een beheersbaar WiFi-systeem biedt ons bijkomende voordelen, zoals het managen van de dekking op de routes van de bus. Het is ook een nieuwe manier om interactie met de passagier te hebben (door middel van het zenden van reclameboodschappen aan de verbonden gebruikers, vragenlijsten, etc.). Hoe dan ook, deze in het WiFi-netwerk geïntegreerde functies of applicaties zullen we in toekomstige posts behandelen, omdat ze speciale aandacht verdienen door hun importantie en de waarde die ze toevoegen aan de eigenlijke WiFi-oplossing.

Alle aspecten die we in dit artikel behandeld hebben, zijn fundamenteel voor het bereiken van een optimale WiFi-performance aan boord van de bus, en dus voor een positieve beoordeling door de passageir van deze investering. Er is aangetoond dat de perceptie van een merk door de passagiers verslechtert als er een dienst aan boord wordt aangeboden die niet correct funcioneert in vergelijking tot het helemaal niet aanbieden van deze dienst.