Actualiseren van contents van een Individueel Entertainment Systeem (I.E.S)

De digitale contents en de betrouwbaarheid van het systeem, zijn de twee pilaren waarop het succes van een I.E.S. gebaseerd is.  Er in niets vervelender dan te gaan zitten en hetzelfde aanbod te zien als de week, maand of de drie maanden ervoor. Dit geldt voor een I.E.S. van een bus en voor elke entertainment-aanbod.

Daarom moeten we een content-actualisatie realiseren die aangepast is aan het gebruik van het voertuig en het profiel van de passagier. Hier zijn 3  verschillende voorbeelden:

  • Voor een exclusief gebruik (bijvoorbeeld een voetbalclub), mensen van dezelfde leeftijd en altijd dezelfde mensen, denken we aan actuele films, series, ook actuele muziek, videoclips….met een hoge update-frequentie, zonder dat er een zeer groot aanbod nodig is.
  • Voor een regulier gebruik van middellange- en lange afstand, met passagiers van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, buitenlandse reizigers, etc…. denken we aan een uitgebreid aanbod, verschillende soorten films, originele versies….met een gemiddelde update-frequentie. Ook zullen we contents met bedrijfsinformatie nodig hebben, om hiermee de klantloyaliteit te vergroten, reclameboodschappen, links naar websites die het bedrijf interessant vindt, enquêtes om te meningen van de passagiers uit eerste hand te kennen…
  • Voor een discretionair gebruik (speciale gelegenheden, vakanties etc.), met gevarieerde groepen, die de bus een paar dagen gebruiken, denken we aan een zer breed aanbod van films en muziek, toeristische contents, enquêtes….De frequentie van actualisatie kan heel laag zijn, vanwege het lage risico dat een passagier de reis herhaalt

De actualisatie van contents kan gerealiseerd worden op verschillende manieren en we zullen voor ons Individueel Entertainment Systeem dié manier gebruiken die het best op onze behoeften aansluit. De meest voorkomende zijn:

a)      Door vervanging van de harddisk. Hiervoor zullen we over een vervangende harddisk moeten beschikken waar we nieuwe contents op laden, die we uitwisselen met de bestaande disk. Dit is de veiligste en meest praktische manier, met drie nadelen:

 

  1. Een persoon van de transportonderneming moet hiervoor beschikbaar zijn, terwijl deze zich in werkelijkheid zou moeten bezighouden met zijn business: het transport van passagiers. Daarbij komt dat een transportonderneming meestal geen personen met een goed profiel hiervoor in dienst heeft, dit is logisch: een distributeur van contents heeft ook geen goede trafficplanner in dienst!
  2. Om er 100% zeker van te zijn dat er geen problemen zullen optreden (bij software kan dit voorkomen) is het gewenst over een apparaat op ons kantoor te beschikken om het functioneren te testen vóór het aan boord te installeren. Maar dit kost geld…..
  3. Als het een groot wagenpark betreft dat zich bovendien geografisch verspreid bevindt, brengt dit een administrative taak met zich mee en de moeilijkheid ons ervan te verzekeren dat de juiste contents zich op het juiste moment in het voertuig bevinden.

De meest betrouwbare oplossing en die wij aanraden, is een fabrikant te kiezen die ons deze service op reguliere, betrouwbare en flexible basis levert.

b)  Actualisatie op afstand door middel van WiFi of 3G/4G. Hier wordt door de leidende fabrikanten aan gewerkt en de lancering op de markt wordt verwacht in 2015. Bij dit systeem is het mogelijk dat de transporteur zelf of een derde (contentmanager) direct de contents kan beheren. Er is een platform nodig voor het op  afstand beheren („Cloud“), van waar uit het laden en de controle van de status kan geschieden. De contents worden op de gewenste dag geactualiseerd in de voertuigen waar het gewenst is….en op deze manier wordt de busondernemer verlost van het beheren van de contents.

Uit de beide opties kiezen we degene die het meest aansluit op onze behoeften. Het moge duidelijk zijn dat een groot wagenpark (meer dan 20 voertuigen) bij de tweede optie duidelijke voordelen zal vinden, terwijl bij een klein aantal wagens de eerste optie redelijk lijkt door zijn eenvoud.